Descriere tarife

 1. Tariful social (CS)
  • Este un tarif cu caracter de protecţie socială, fiind destinat numai consumatorilor cu un venit lunar net pe membru de famile mai mic sau cel mult egal cu salariul minim pe economie.
  • Tariful se acordă numai la domiciliul stabil al clientului.
  • Este prevăzut numai pentru locurile de consum cu delimitarea faţă de instalaţiile de distribuitorului la joasă tensiune.
  • Este indicat pentru un consum într-o perioadă de 30 de zile sub 110kWh, fiind, sub această limită, cel mai economic tarif. La un consum lunar de 110kWh, valoarea facturii în acest tarif este egală cu cea în tarif CR.
  • Pentru calculul valorii facturii, consumul total din perioada de facturare se împarte în trei tranşe: consumul din prima tranşă, până la 2kWh pe zi (de exemplu, 60kWh în 30 de zile), care se facturează cu preţul cel mai mic, consumul din a doua tranşă, situat între 2 şi 3kWh pe zi (între 60 şi 90kWh în 30 de zile), care  se facturează cu un preţ mediu şi consumul din a treia tranşă, care depăşeşte 3kWh/zi (peste 90kWh in 30 de zile), care se facturează cu un preţ foarte mare, destinat descurajării alegerii incorecte  a tarifului.
  • Tariful social greşit ales conduce la valori foarte mari ale facturii de energie electrică.
  Relatii de calcul...
  Facturarea energiei electrice active la tariful CS

  V=valoarea consumului

  C=consumul din perioada de facturare

  N=numarul de zile din perioada de facturare

  C1=consumul din transa pana la 2 kWh/zi, din perioada de facturare

  C1=Nx2

  C2=consumul din transa intre 2 si 3 kWh/zi, din perioada de facturare

  C2=Nx1

  C3=consumul din transa peste 3 kWh/zi, din perioada de facturare

  C3=C-(C1+C2)

  p1=pretul energiei electrice pentru transa pana la 2 kWh/zi, lei/kWh

  p2=pretul energiei electrice pentru transa intre 2 si 3 kWh/zi, lei/kWh

  p3=pretul energiei electrice pentru transa peste 3 kWh/zi, lei/kWh

  dacă C≤C1, atunci V=Cxp1

  daca C1<C≤(C1+C2), atunci V=C1xp1+(C-C1)xp2

  dacă C1>(C1+C2), atunci V=C1xp1+C2xp2+C3xp3

  Exemple

  p1=0,1804 lei/kWh; p2=0,4330 lei/kWh; p3=0,8537 lei/kWh

  Exemplul 1:

  N=30 zile

  C=20 kWh

  C1=Nx2=30x2=60>C, atunci V=Cxp1=20x0,1804

  C=70 kWh

  C1=Nx2=30x2=60C

  C1 C=100 kWh

  C1=Nx2=30x2=60 C2=Nx1=30x1=30, C1+C2=60+30=90(C1+C2), atunci C3=C-(C1+C2)=100-90=10

  si V=C1xp1+C2xp2+C3xp3=60x0,1804+30x0,4330+10x0,8537

  Exemplul 2:

  N=45 zile

  C=20 kWh

  C1=Nx2=45x2=90>C, atunci V=Cxp1=20x0,1804

  C=70 kWh

  C1=Nx2=45x2=90>C, atunci V=Cxp1=70x0,1804

  C=100 kWh

  C1=Nx2=45x2=90<C

  C2=Nx1=45x1=45, C1+C2=90+45=135>C

  C1<C<(C1+C2), atunci V=C1xp1+(C-C1)xp2=90x0,1804+(100-90)x0,4330

 2. Tariful monom (CD)
  • Este un tarif cu o singură componentă de preţ, respectiv preţul pentru energia consumată.
  • Este adecvat, la preţurile actuale, consumurilor lunare (in 30 de zile) de maxim 43kWh.
  • Fiind un tarif fără rezervare, în care se plăteşte numai componenta energie, tariful permite ca, în cazul lipsei consumului, clientul să nu plătească nimic, dar prezintă dezavantajul că, pe măsura ce consumul creşte, cheltuielile devin din ce în ce mai mari faţă de alte tarife.
  • Se recomandă pentru consumuri mici, până la limita precizată, când nu se îndeplinesc condiţiile de acordare a tarifului social.
  • De asemenea, se recomandă în cazul imobilelor practic nelocuite, dacă nu se doreşte întreruperea alimentării, sau în cazul caselor de vacanţă, fie având consumuri lunare sub 43-44kWh, fie având consumuri lunare neuniforme, dar un consum mediu lunar pe o perioadă, de exemplu, de un an de zile, de maxim 43kWh, astfel încât să se obţină un preţ mediu anual mai mic decât în alte tarife.
  Relatii de calcul...
  Facturarea energiei electrice active la tariful CD
  V=valoarea consumului
  C=consumul din perioada de facturare
  p=pretul energiei electrice, lei/kWh
  V=Cxp

  Exemplu:
  C=100 kWh
  p=0,4330 lei/kWh
  V=Cxp=100x0,4330
 3. Tariful monom cu rezervare (CR)
  • Reprezintă cea mai comodă opţiune pentru client, pentru că îi permite orice variaţie de consum pe durata zilei şi nu îl obligă la o limitare a consumului lunar; este un tarif nerestrictiv, neexistând riscuri datorate neîncadrării în condiţiile impuse de celelalte tipuri de tarife.
  • Tariful are două componente de preţ: preţul rezervării, care se aplică pentru fiecare zi din perioada de facturare şi are aceeaşi valoare atât la joasă cât şi la medie tensiune şi preţul energiei, care se aplică pentru fiecare kWh consumat, cu valori diferite pe niveluri de tensiune.
  • Rezervarea este componenta tarifului care reprezintă cheltuielile pentru menţinerea reţelelor electrice în funcţiune, la dipoziţia permanentă a consumatorilor. Din acest motiv, această componentă a tarifului se plăteşte indiferent dacă se efectuează sau nu consum de energie electrică.
  • Fiind un tarif cu rezervare, prezintă avantajul că preţul mediu pe kWh scade pe măsură ce consumul creşte, datorită valorii fixe a rezervării.
  Relatii de calcul...
  Facturarea energiei electrice active la tariful CR
  V=valoarea consumului
  C=consumul din perioada de facturare
  N=numarul de zile din perioada de facturare
  R=pretul rezervarii, lei/zi
  p=pretul energiei electrice, lei/kWh
  V=RxN+Cxp

  Exemplu:
  C=100 kWh
  N=30 zile
  R=0,1562 lei/zi
  p=0,3247 lei/kWh
  V=RxN+Cxp=0,1562x30+100x0,3247
 4. Tariful monom cu consum inclus (CI)
  • Este adecvat consumatorilor care realizează o medie de consum zilnic mai mare de 1kWh.
  • Este un tarif cu abonament, abonamentul cuprinzând costurile rezervării (cheltuieli pentru menţinerea reţelelor electrice în funcţiune, la dipoziţia consumatorilor) şi ale unui consum zilnic de 1kWh.
  • Tariful are două componente de preţ: preţul abonamentului, care se aplică pentru fiecare zi din perioada de facturare, indiferent de consum şi preţul energiei, care se aplică pentru fiecare kWh consumat, ambele cu valori diferite pe cele două niveluri de tensiune, medie şi joasă.
  • Tariful este neavantajos în cazul în care consumul plătit prin abonament, de 1kWh pentru fiecare zi a perioadei de facturare, nu este efectuat, deoarece abonamentul are aceeasi valoare şi pentru consum sub 1kWh pe zi, iar consumul inclus în abonament, neefectuat intr-o perioadă de facturare, nu se reportează în următoarea perioadă.
  • Faţă de tariful CR, într-o perioadă de facturare de 30 de zile, indiferent de consum, dar cu condiţia ca minimul consumat să fie de 1kWh pe zi, se realizează o economie de 0,97lei.
  Relatii de calcul...
  Facturarea energiei electrice active la tariful CI
  V=valoarea consumului
  C=consumul din perioada de facturare
  N=numarul de zile din perioada de facturare
  A=pretul abonamentului, lei/zi
  p=pretul energiei electrice, lei/kWh
  dacă C≤Nx1, atunci V=AxN
  dacă C>Nx1, atunci V=AxN+(C-Nx1)xp

  Exemplul 1: C=20 kWh
  N=30 zile
  A=0,4485 lei/zi
  p=0,3247 lei/kWh
  Nx1=30>C, atunci V=AxN=0,4485x30

  Exemplul 2: C=30kWh
  N=30 zile
  A=0,4485 lei/zi
  p=0,3247 lei/kWh
  Nx1=30=C, atunci V=AxN=0,4485x30

  Exemplul 3: C=100kWh
  N=30 zile
  A=0,4485 lei/zi
  p=0,3247 lei/kWh
  Nx1=30<C, atunci V=AxN+(C3-Nx1)xp=0,4485x30+(100-30)x0,3247
 5. Tariful monom cu rezervare diferenţiat pe două zone orare (CR2)
  • Tariful are două componente de preţ: preţul rezervării, care se aplică pentru fiecare zi din perioada de facturare, indiferent de cantitatea consumată şi are aceeaşi valoare pentru cele două niveluri de tensiune - joasă şi medie şi preţul energiei, care se aplică diferenţiat pe două intervale (“zone”) orare şi pe tensiuni.
  • Zonele orare ale tarifului sunt: “zona de zi”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalul 7.00-22.00 şi “zona de noapte”, care cuprinde orele de luni pana vineri, din intervalul 22.00-7.00 si orele din week-end, de vineri ora 22.00 până luni ora 7.00.
  • Preţul energiei are o valoare mai mică in timpul orelor “de noapte” si o valoare mai mare in timpul orelor “de zi”, scopul în care a fost creat tariful fiind acela de a se diminua valoarea facturii prin creşterea consumului nocturn şi din week-end faţă de cel diurn din timpul săptămânii.
  • Orientarea asupra acestui tarif trebuie făcută cu atenţie, deoarece, indiferent de nivelul consumului lunar, dacă în orele de noapte şi week-end consumul este mai mic sau chiar egal cu cel din orele de zi din cursul săptămânii, valoarea facturii este mai mare decât în tariful CR.
  • Tariful devine economic numai de la un procent al consumului in orele de noapte şi week-end, din total, mai mare de 56%, pentru orice nivel al consumului total, dar avantajul devine semnificativ pe măsură ce consumul lunar şi ponderea consumului din orele de noapte şi week-end în consumul total cresc.
  • Tariful este foarte potrivit pentru casele de vacanţă, unde, în mod obişnuit, cea mai mare parte a consumului se realizează  în week-end.
  • Acest tarif se poate aplica numai dacă măsurarea energiei electrice se face cu contorul electronic, fiind necesară comutarea între cele două zone orare, de noapte şi de zi.
  • Trecerea de la un tarif nediferenţiat pe zone orare (CS, CD, CR, CI, CTP) la tariful diferenţiat CR2, sau invers, obligă la schimbarea contorului existent, sau, cel puţin, la reprogramarea acestuia, dacă contorul existent este electronic, costurile fiind suportate de clientul care a solicitat schimbarea.
  Relatii de calcul...
  Facturarea energiei electrice active la tariful CR2
  V=valoarea consumului
  Cz=consumul din zona de zi, din perioada de facturare
  Cn=consumul din zona de noapte, din perioada de facturare
  N=numarul de zile din perioada de facturare
  R=pretul rezervarii, lei/zi
  pz=pretul energiei electrice pentru zona de zi, lei/kWh
  pn=pretul energiei electrice pentru zona de noapte, lei/kWh
  V=RxN+Czxpz+Cnxpn

  Exemplu: Cz=100 kWh
  Cn=180 kWh
  N=30 zile
  R=0,1562 lei/zi
  pz=0,517 2lei/kWh
  pn=0,1682 lei/kWh
  V=RxN+Czxpz+Cnxpn=0,1562x30+100x0,5172+180x0,1682
 6. Tariful monom cu rezervare diferenţiat pe trei zone orare (CR3)
  • Este cel mai complex tarif pentru consumul casnic şi presupune o foarte bună cunoaştere şi stăpânire de către utilizator a curbei sale zilnice de consum.
  • Tariful are două componente de preţ: preţul rezervării, care se aplică pentru fiecare zi din perioada de facturare, indiferent de cantitatea consumată şi are aceeaşi valoare atât la joasă cât şi la medie tensiune şi preţul energiei, care se aplică diferenţiat pe niveluri de tensiune, cât şi pe trei intervale (“zone”) orare şi pe sezoane calendaristice.
  • Sezoanele calendaristice sunt: sezonul de vară, de la 1 aprilie la 30 septembrie şi sezonul de iarnă, de la 1 octombrie la 31 martie.
  • Zonele orare ale tarifului sunt, în sezonul de vară: “zona de vârf”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalul 8.00-9.00, “zona de gol”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalele 0.00-8.00 şi 21.00-0.00 şi orele din intervalul de vineri ora 21.00 până luni ora 8.00 şi “zona normală”, care cuprinde orele de luni pana vineri, din intervalul 9.00-21.00.
  • Zonele orare ale tarifului sunt, în sezonul de iarnă: “zona de vârf”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalele 8.00-10.00 şi 19.00-22.00, “zona de gol”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalele 0.00-8.00 şi 22.00-0.00 şi orele din intervalul de vineri ora 22.00 până luni ora 8.00 şi “zona normală”, care cuprinde orele de luni pana vineri, din intervalul 10.00-19.00.
  • Preţul energiei are valoarea cea mai mică in timpul orelor “de gol”, o valoare medie in timpul orelor “normale” şi valoarea cea mai mare in timpul orelor “de vârf”.
  • Maximum de economie în acest tarif se obţine dacă tot consumul este efectuat în zona de gol. La o pondere a consumului în zona de vârf de 30% din total, tariful CR2 este neeconomic faţă de tariful CR, la orice distribuţie a consumului între celelalte două zone orare.
  • Trecerea de la un tarif nediferenţiat pe zone orare (CS, CD, CR, CI, CTP) la tariful diferenţiat CR3, sau de la tariful diferenţiat pe două zone orare (CR2) la tariful diferenţiat pe trei zone orare (CR3), sau invers, obligă la schimbarea contorului, sau, cel puţin, la reprogramarea acestuia, dacă contorul existent este electronic, costurile fiind suportate de clientul care a solicitat schimbarea.
  Relatii de calcul...
  Facturarea energiei electrice active la tariful CR3
  V=valoarea consumului
  Cv=consumul din zona de varf, din perioada de facturare
  Cn=consumul din zona normala, din perioada de facturare
  Cg=consumul din zona de gol, din perioada de facturare
  N=numarul de zile din perioada de facturare
  R=pretul rezervarii, lei/zi
  pv=pretul energiei electrice pentru zona de varf, lei/kWh
  pn=pretul energiei electrice pentru zona normala, lei/kWh
  pg=pretul energiei electrice pentru zona de gol, lei/kWh
  V=RxN+Cvxpv+Cnxpn+Cgxpg

  Exemplu: Cv=0 kWh
  Cn=18 0kWh
  Cg=800 kWh
  N=30 zile
  R=0,156 2lei/zi
  pv=0,7336 lei/kWh
  pn=0,4088 lei/kWh
  pg=0,1924 lei/kWh
  V=RxN+Cvxpv+Cnxpn+Cgxpg=0,1562x30+0x0,7336+180x0,4088+800x0,1924
 7. Tariful monom cu rezervare pe tranşe de putere (CTP)
  • Presupune încadrarea în una din cele trei tranşe ale tarifului, în funcţie de puterea maximă contractată (absorbită) de consumator: până la 3kW, inclusiv, între 3 şi 6kW, peste 6kW.
  • Alegerea acestui tarif se recomandă a se face numai în cazul unei bune cunoaşteri, de către consumator, a puterii instalate a fiecăruia din receptoarele electrice din instalaţia sa de utilizare şi al controlului asupra simultaneităţii funcţionării acestora, pentru a putea astfel determina corect puterea maxim absorbită.
  • Tariful se utilizează numai pentru locurile de consum cu delimitarea de instalaţiile distribuitorului la joasă tensiune şi are două componente de preţ: preţul rezervării, care se aplică pentru fiecare zi din perioada de facturare şi are valoari diferite pe cele trei tranşe de putere şi preţul energiei, care se aplică pentru fiecare kWh consumat şi are aceeaşi valoare pentru orice tranşă de putere.
  • Tariful pentru prima tranşă este constant mai avantajos decât tariful monom nediferenţiat (CR), dar pune problema încadrării în puterea maximă absorbită, de 3kW.
  • Tariful pentru tranşa a doua este mai avantajos decât tariful CR începând de la consumuri lunare mai mari de 90kWh, dar pune problema încadrării puterii maxim absorbite în valoarea maximă de 6kW.
  • Alegerea tranşei peste 6kW se justifică, la preţurile actuale, la consumuri lunare foarte mari, efectul pozitiv simţindu-se abia de la un consum de 175kWh, dar fiind neatractiv faţă de cel rezultat din alegerea tranşei 3-6kW, până la nivelul la care în această tranşă există riscul depăşirii puterii maxime. Tranşa peste 6kW elimină inconvenientul limitării puterii.
  • Pentru aplicarea tarifului în cazul primelor două tranşe instalaţia electrică trebuie prevăzută cu limitator de sarcină care întrerupe alimentarea cu energie electrică în situaţia depăşirii limitei maxime a tranşei, respectiv a puterii de 3 sau 6kW. Realimentarea se face numai după descărcarea surplusului de sarcină, prin acţionarea de către consumator a întrerupătorului. Costurile eventualelor modificări în instalaţia de alimentare deja existentă, în cazul solicitării schimbării de tarif de către consumator, pentru crearea condiţiilor tehnice de aplicare a tarifului, sunt suportate de consumator. Defectarea intrerupătorului pentru acţionări repetate din neglijenţa consumatorului conduce la înlocuirea sa pe cheltuiala acestuia. Aplicarea tarifului pentru primele două tranşe necesită, la un loc de consum deja existent, facturat în alt tarif, eventuala modificare a avizului de racordare în conformitate cu necesarul de putere maximă de 3 sau 6kW şi cu soluţia tehnică de limitare a sarcinii în echipamentul de măsură şi protecţie.
  • Pentru tranşa peste 6kW nu sunt necesare echipamente suplimentare de control al sarcinii, dar este obligatorie realizarea unui branşament trifazat, impus de normativele tehnice în vigoare, branşament ale cărui costuri sunt în grija solicitantului.
  Relatii de calcul...
  Facturarea energiei electrice active la tariful CTP
  V=valoarea consumului
  C=consumul din perioada de facturare
  N=numarul de zile din perioada de facturare
  R=pretul rezervarii, lei/zi
  p=pretul energiei electrice, lei/kWh
  V=RxN+Cxp

  Exemplul 1: C=100 kWh, tranşa până la 3 KW
  N=30 zile
  R=0,1562 lei/zi
  p=0,2645 lei/kWh
  V=RxN+Cxp=0,1562x30+100x0,2645

  Exemplul 2: C=300 kWh, tranşa 3-6 KW
  N=30 zile
  R=0,3368 lei/zi
  p=0,2645 lei/kWh
  V=RxN+Cxp=0,3368x30+300x0,2645

  Exemplul 3: C=600 kWh, tranşa peste 3 KW
  N=30 zile
  R=0,5051 lei/zi
  p=0,2645 lei/kWh
  V=RxN+Cxp=0,5051x30+100x0,2645