ELECTRICA FURNIZARE – SFEE Muntenia Nord Ploiesti

ELECTRICA FURNIZARE BUCURESTI Echipa managerialaHCA nr. 1 din 10.01.2013SUCURSALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD-PLOIESTINumărul de ordine în Registrul Comerţului Prahova: J29/1509/07.10.2011
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Prahova: 29198969/07.10.2011
Codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA: RO29198969/07.10.2011
Nume Funcţie Adresa Contact
Valentin SAVA Director Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 1 A, cod postal 100008, judetul Prahova Tel: 0244.405201
Fax: 0244.526105
Tel verde: 0800 800 048 office.ploiesti@electricafurnizare.ro
Genela BERCARU Director economic
Paul FERDOSCHI Director comercial
Florin FAUR Director comercial adjunct