Componenta de piata concurentiala (CPC)

COMPONENTA DE PIAŢĂ CONCURENŢIALĂ (CPC) este un „tarif nou de energie electrică activă, aplicat de furnizorii de ultimă instanță în factura clienților finali care nu au uzat de eligibilitate, corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate” (conform Metodologiei), cu scopul liberalizării complete a pieței de energie electrică.

Furnizor de ultimă instanță: „furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiții specifice reglementate” (conform Legii energiei);

Serviciu universal:serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienților casnici și clienților noncasnici cu un număr de salariați mai mic de 50 și o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanțul contabil conform raportărilor fiscal anuale care nu depașesc 10 milioane de euro” (conform Legii energiei).

Calendarul de eliminare a tarifelor reglementate constă în etapizarea creșterii procentului de achiziție din piața concurențială a cantității de energie electrică destinate consumatorilor care nu au uzat de eligibilitate și „a fost stabilit ținându-se seama de posibilele efecte negative ale eliminării prețurilor reglementate, astfel încât acestea să fie cât mai puțin resimțite de clienți” (conform Legii energiei). Astfel, pentru clienții noncasnici eliminarea tarifelor reglementate începe la data de 1 septembrie 2012 și se va finaliza la data de 31.12.2013, iar pentru clienții casnici eliminarea tarifelor reglementate începe la data de 1 iulie 2013 și se va finaliza la data de 31.12.2017.

CADRUL LEGAL AL COMPONENTEI DE PIAȚĂ CONCURENȚIALĂ

▪ Cadrul legal care impune liberalizarea completă a pieței de energie electrică, prin eliminarea treptată a tarifelor reglementate în paralel cu înlocuirea lor cu tarife calculate în condițiile pieței concurențiale și aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este constituit de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, Titlul I – Energia electrică, art. 22 și 55.

Calendarul de eliminare a tarifelor reglementate este cuprins în Memorandumul cu Fondul Monetar Internaţional, aprobat de Guvernul României.

▪ Temeiul legal care definește componenta de piață concurențială și modul de facturare a acesteia este reprezentat de Ordinul președintelui ANRE nr. 26/2012, art. 13-16.

Metodologia de stabilire a prețurilor și tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de eligibilitate reprezintă temeiul legal pe baza căruia furnizorii determină valoarea componentei de piață concurențială și este elaborată de ANRE, fiind aprobată cu Ordinul președintelui ANRE nr. 30/2012.

▪ Conform Metodologiei, tariful CPC este calculat de furnizor pe baza achiziției de energie electrică exclusiv din piața concurențială, „cuprinde costurile cu achiziția energiei electrice din piețele competitive centralizate precum și costurile serviciilor asociate ale acestei energii furnizate la consumator” și este avizat de autoritatea competentă (ANRE).

PRECIZĂRI PRIVIND FACTURAREA COMPONENTEI DE PIAȚĂ CONCURENȚIALĂ

▪ La clienții noncasnici, tariful CPC se aplică numai pentru cantitatea de energie electrică activă consumată după data de 1 septembrie 2012, conform exemplelor de calcul.

▪ Până la data de 1 iulie 2013, tariful CPC nu se va aplica în factura clienților casnici.

▪ Tariful CPC se aplică numai pentru o parte din cantitatea de energie electrică activă, calculată cu procentul de achiziție din piața concurențială prevăzut de Calendarul de eliminare a tarifelor reglementate, restul cantității consumate fiind facturată la tariful reglementat din contractul de furnizare, conform exemplelor de calcul.

▪ În cazul tarifului binom, tariful CPC se aplică numai energiei electrice active, nu se aplică componentei putere.

▪ Tariful CPC se aplică inclusiv cantităților de energie electrică activă facturate ca urmare a defectării grupurilor de măsurare, necoincidenței între punctul de delimitare și punctul de măsurare, pierderilor în rețele datorate menținerii instalațiilor sub tensiune la cererea consumatorului, consumului fraudulos și abaterilor de la prognoză prevăzute pentru consumatorii cu putere contractată mai mare de 1MW.

▪ În cazul marilor consumatori cu tarif monom la care se facturează prezumat pentru energia activă contractată, tariful CPC se aplică și cantității pe baza căreia se calculează valoarea prezumatului.

▪ În cazul schimbării de preț al tarifului CPC și în cazul modificării procentului de achiziție din piața concurențială în cursul perioadei de facturare, factura va fi calculată ținându-se cont de toate valorile valabile în cursul perioadei.

▪ În cazul facturării prin estimarea consumului între citirile contorului, ca și în cazul facturării cu prezumat, regularizarea se va aplica și asupra cantității facturate cu tariful CPC, conform exemplelor de calcul.

▪ La cantitatea facturată cu tariful CPC se aplică acciza pentru energie electrică, contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență și certificate verzi. La valoarea calculată cu tariful CPC se aplică taxa pe valoare adăugată.

▪ Plata consumului facturat cu tariful CPC se face la aceleași termene și în aceleași condiții în caz de întârziere (penalități, preavizare, deconectare pentru neplată, reziliere contract) cu cele prevăzute în contractul de furnizare pentru plata consumului de energie electrică.