Cadru legislativ

 • Ordin ANRE 57/2014 – pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici și asimilați clienților casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate
 • Ordin ANRE 33/2014 – pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă
 • OUG 102/2013, art. 218 – referitor la cursul leu/euro folosit la determinarea accizei din 2014
 • Ordin ANRE 119/2013 – cu noua valoare a c.c.i.e.
 • Ordin ANRE 98/2013 – referitor la tarifele de distributie si energie reactiva din zona EDMN
 • Ordin ANRE 96/2013 – referitor la tarifele de transport si serviciul de sistem
 • Ordin ANRE 59/2013 – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public Anexa Ordin ANRE 59/2013
 • Ordin ANRE 41/2013 – pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor finali care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, precum și a prețurilor pentru energia reactivă
 • Ordin ANRE 30/2012 – privind aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor și tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate
 • Legea 134/2012 – pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale
 • OUG 88/2011 – privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • Legea 139/2010 – privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • OG 29/2010 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • Legea 220/2008 – pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • Ordin ANRE 20/2011 – Ordin privind aprobarea Contractului -cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a Contractului cadru dintre producatorul de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului si restituirea supracompensarii /bonusului necuvenit;
 • Ordin ANRE 14/2011 – Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 88 /2009;
 • Ordin ANRE 12/2011 – Ordin pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia;
 • Ordin ANRE 9/2011 – Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta;
 • Ordin ANRE 1/2010 – Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 103/2009 – Tarifele reglementate pentru energia reactiva;
 • Ordin ANRE 102/2009 – Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici si asimilatii consumatorilor casnici;
 • Ordin  ANRE 88/2009 – Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrica;
 • Ordin ANRE 86/2009 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale;
 • Ordin ANRE 73/2009 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA”;
 • Ordin ANRE 69/2009 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice – Revizia 1;
 • HG 1215/2009 – Stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila;
 • HG 1012/2009 – Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;
 • Ordin ANRE 38/2007 – Procedura de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea;
 • Ordin ANRE 28/2007 – Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 14/2007 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultima optiune a energiei electrice;
 • HG 1292/2007 – Hotarare pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003;
 • HG 675/2007 – Hotarare privind reorganizarea prin divizare partiala a societatilor comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice, filiale ale Societatii Comerciale “Electrica” – S.A.;
 • Ordin ANRE 44/2006 – Contractul cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică între C.N. Transelectrica S.A. şi client;
 • Ordin  ANRE 24/2006 – Procedura  privind corecţia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare;
 • Ordin ANRE 18/2005 – Procedura pentru calculul energiei electrice care se facturează în situaţia defectării grupului de măsurare;
 • Ordin ANRE 17/2005 – Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea garantiilor la consumatorii captivi de energie electrica rau platnici;
 • Ordin ANRE 43/2004 – Contractul cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;
 • HG 1007/2004 – Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori;
 • Ordin ANRE 5/2003 – Ordin privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;
 • HG 978/2003 – Hotarare privind taxa pentru serviciul public de televiziune;
 • HG 977/2003 – Hotarare privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;
 • Decizie ANRE 57/1999 – Contract cadru de furnizare a energiei electrice – consumatori casnici;
 • Decizie ANRE 57/1999 – Contract cadru de furnizare a energiei electrice – mari consumatori;
 • Decizie ANRE 57/1999 – Contract cadru de furnizare a energiei electrice – mici consumatori.